מחירון ותקנון – 2019

מלון הכנס: גליליון 

גליל עליון – בכניסה לאגמון החולה

המחירים הינם למשתתף ואינם כוללים מע"מ

מחיר למשתתף ללא לינה: 2,200 ש"ח

 

תקנון הוועידה

 1. ההרשמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להמחאה לאדם אחר.
 2. הלינה לבאי הועידה תהיה במלון גליליון.
 3. הרישום הינו לכל ימי הוועידה.
 4. סוגי המיטות יהיו עפ"י זמינות המלון. אין התחייבות לספק את הבקשה.
 5. ההרשמה לכנס הינה על בסיס "כל הקודם זוכה".
 6. הנהלת הוועידה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם באתר הוועידה שמות של אנשים שנכנסו לשטח הוועידה ללא הרשמה מסודרת ותשלום.
 7. רישום ייחשב כסופי רק לאחר מילוי טופס הרשמה ותשלום.
 8. המחירים כוללים אטרקציות, הטבות ופעילויות רבות ומגוונות המוצעות מטעם המארגנים כגון הופעות וכד'. המחירים אינם כוללים אטרקציות שאינן מטעם המארגנים.
 9. אנו מזכירים כי מדובר בוועידת עסקים, אין להביא ילדים לוועידה.
 10. הכנסת אורח לא רשום לחדר תגרור תשלום ההשתתפות בתוספת קנס בגובה מחיר משתתף בחדר יחיד לכל ימי הועידה.
 11. ביטול השתתפות עד ליום 01.04.19 יחויב בדמי ביטול של 750 ₪ בתוספת מע"מ למשתתף. החל מיום 02.04.19 ביטול יחויב במחיר מלא.
 12. דמי טיפול בשינויים – כל שינוי בהרכב החדרים, שינוי בית מלון, מספר משתתפים, יחויב ב- 250 ₪ בתוספת מע"מ לדמי טיפול.
 13. קבלת חדרים (Check-in) תתאפשר החל מהשעה 15:00 בלבד. יחד עם זאת רשאי משתתף רשום להגיע לוועידה החל מהשעה 11:00 ולקחת חלק בכל הפעילויות.
 14. פינוי החדר (Check-out) יתבצע לא יאוחר מהשעה 11:00.
 15. משתתף אשר פינה את החדר רשאי ומוזמן להמשיך ולהשתתף בוועידה.
 16. במקרים האמורים בסעיף 14-16 לעיל, יינתן שירות שמירת חפצים לבאי הוועידה בזמן שבו החדר אינו עומד לרשותם.