תוכן ומשתתפים

כארגון השם לו למטרה למנף את הדיאלוג המשותף בתחומי הנדל"ן במדינה, החלטנו להקדיש חלק מרכזי בוועידה להתכנסותן של וועדות מומחים במושבים מקבילים במשך שני ימי הוועידה.
כל וועדה תורכב מכעשרים מובילי הדעה והמשפיעים ביותר בתחום ההתחדשות העירונית, המגיעים מהמגזר הנדל"ני, המוניציפלי והממשלתי.
זוהי הזדמנות נדירה וחד פעמית להיכנס אל חדרי החדרים של תחום בוער זה, לשבת יחד סביב שולחן עגול לצד ראשי ערים, מהנדסי ערים, מנהלי מנהלות להתחדשות עירונית, מנכ"לי חברות עירוניות, נציגי משרד הבינוי והשיכון, משרד האוצר, משרד התחבורה, רמ"י ומנהל התכנון, לשמוע ולהשמיע במטרה לשפר, לייעל ולטוות יחד את עתיד ההתחדשות העירונית, כל זאת לעיני קהל באי הוועידה ובתחומי התמחות ועניין מגוונים.
בנוסף למושבי וועדות המומחים יתקיימו מושבי מליאה, שיארחו פאנלים מקצועיים ודוברים מכובדים.

בין הנושאים בוועידת 2019:

 • האם לבטל את התמ"א 38
 • פתרונות לאי כדאיות הכלכלית בפרוייקטי פינוי בינוי – בפיריפריה
 • דיון של ראשי רשויות גדולות
 • קבוצות רכישה בהתחדשות עירונית
 • סוגיית הדייר הסרבן
 • מימון בנקאי Vs מימון חוץ-בנקאי
 • היבטים חברתיים של פרוייקטי התחדשות עירונית
 • האם יש סיבה להאריך את הוותמ"ל בהתחדשות עירונית
 • הסכמי גג בהתחדשות עירונית
 • מי קובע – הרשויות המקומיות או הממשלה?
 • היבטי חקיקה
 • פרויקטים של התחדשות עירונית של חברות ממשלתיות כמו עמידר, מוריה, עזרה, וביצרון
 • אתגרי ביצוע
 • אתגרי שיווק
 • המפגש שבין התחדשות עירונית ומחיר למשתכן