מחירון ותקנון – 2020

מלון אוריינט ירושלים

עמק רפאים 3, ירושלים

 

מחירון 2020

תקנון הוועידה

 • ההרשמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להמחאה לאדם אחר.
 • הלינה לבאי הועידה תהיה במלון אוריינט.
 • הרישום הינו לכל ימי הוועידה.
 • סוגי המיטות יהיו עפ"י זמינות המלון. אין התחייבות לספק את הבקשה.
 • ההרשמה לוועידה הינה על בסיס "כל הקודם זוכה".
 • הנהלת הוועידה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם באתר הוועידה שמות של אנשים שנכנסו לשטח הוועידה ללא הרשמה מסודרת ותשלום.
 • רישום ייחשב כסופי רק לאחר מילוי טופס הרשמה ותשלום.
 • המחירים כוללים אטרקציות, הטבות ופעילויות רבות ומגוונות המוצעות מטעם המארגנים כגון הופעות וכד'. המחירים אינם כוללים אטרקציות שאינן מטעם המארגנים.
 • אנו מזכירים כי מדובר בוועידת עסקים, אין להביא ילדים לוועידה.
 • הכנסת אורח לא רשום לחדר תגרור תשלום ההשתתפות בתוספת קנס בגובה מחיר משתתף בחדר יחיד לכל ימי הוועידה.
 • ביטול השתתפות עד ליום 01.04.20 יחויב בדמי ביטול של 750 ₪ בתוספת מע"מ למשתתף. החל מיום 02.04.20 ביטול יחויב במחיר מלא.
 • דמי טיפול בשינויים – כל שינוי בהרכב החדרים, שינוי בית מלון, מספר משתתפים, יחויב ב- 250 ₪ בתוספת מע"מ לדמי טיפול.
 • קבלת חדרים תתאפשר החל מהשעה 15:00 בלבד. יחד עם זאת רשאי משתתף רשום להגיע לוועידה החל מהשעה 11:00 ולקחת חלק בכל הפעילויות.
 • פינוי החדר יתבצע לא יאוחר מהשעה  11:00
 • משתתף אשר פינה את החדר רשאי ומוזמן להמשיך ולהשתתף בוועידה.
 • במקרים האמורים בסעיף 14-16 לעיל, יינתן שירות שמירת חפצים לבאי הוועידה בזמן שבו החדר אינו עומד לרשותם.
 • הוועידה על כל חלקיה מצולמת בוידאו וסטילס, לרבות צילומי קהל, התוכן ישודר ויועמד לרשות הציבור במדיות השונות, ויכול כי את/ה תופיע/י בצילומים.
  בהשתתפותך בוועידה, את/ה מאשר/ת כי דמותך תצולם, וכי ההפקה וכל מורשה מטעמה רשאים לעשות בצילומים כל שימוש, מכל סוג, לרבות מסחרי, בכל פורמט ו/או מדיה, ללא כל מגבלה, ואת/ה מוותר/ת באופן סופי ומוחלט על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, בגין השימוש בדמותך בצילומים, ככל שיבוצע.
  ככל שאת/ה מזמין/ה כניסה לוועידה עבור אחר/ים, באחריותך ליידעם אודות צילום הוועידה וכי בכניסתם לוועידה, הם מאשרים את האמור, ואת/ה תהיה אחראי לכל טענה/דרישה/תביעה מצדם בעניין.