מחירון ותקנון – 2021

תקנון הוועידה

 • ההרשמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להמחאה לאדם אחר.
 • הלינה לבאי הוועידה תהיה במלון ענבל בירושלים .
 • הרישום הינו לכל ימי הוועידה.
 • סוגי המיטות יהיו עפ"י זמינות המלון. אין התחייבות לספק את הבקשה.
 • ההרשמה לוועידה הינה על בסיס "כל הקודם זוכה".
 • הנהלת הוועידה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם באתר הוועידה שמות של אנשים שנכנסו לשטח הוועידה ללא הרשמה מסודרת ותשלום.
 • רישום ייחשב כסופי רק לאחר מילוי טופס הרשמה ותשלום.
 • המחירים כוללים פעילויות המוצעות מטעם המארגנים כגון הופעות וכד'.
 • מדובר בוועידה עסקית, אין להביא ילדים לוועידה.
 • הכנסת אורח לא רשום לחדר תגרור תשלום ההשתתפות בתוספת קנס בגובה מחיר משתתף בחדר יחיד לכל ימי הוועידה.
 • ביטול השתתפות עד ליום 20.04.21 יחויב בדמי ביטול של 750 ₪ בתוספת מע"מ למשתתף. החל מיום 02.05.21 ביטול יחויב במחיר מלא.
 • דמי טיפול בשינויים – כל שינוי בהרכב החדרים, מספר משתתפים, יחויב ב- 250 ₪ בתוספת מע"מ לדמי טיפול.
 • קבלת חדרים תתאפשר החל מהשעה 15:00 בלבד.
 • פינוי החדר יתבצע לא יאוחר מהשעה  12:00.
 • משתתף אשר פינה את החדר רשאי ומוזמן להמשיך ולהשתתף בוועידה.
 • יינתן שירות שמירת חפצים לבאי הוועידה בזמן שבו החדר אינו עומד לרשותם.
 • הוועידה על כל חלקיה מצולמת בוידאו וסטילס, לרבות צילומי קהל, התוכן ישודר ויועמד לרשות הציבור במדיות השונות, ויכול כי את/ה תופיע/י בצילומים. בהשתתפותך בוועידה, את/ה מאשר/ת כי דמותך תצולם, וכי ההפקה וכל מורשה מטעמה רשאים לעשות בצילומים כל שימוש, מכל סוג, לרבות מסחרי, בכל פורמט ו/או מדיה, ללא כל מגבלה, ואת/ה מוותר/ת באופן סופי ומוחלט על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, בגין השימוש בדמותך בצילומים, ככל שיבוצע.
  ככל שאת/ה מזמין/ה כניסה לוועידה עבור אחר/ים, באחריותך ליידעם אודות צילום הווועידה וכי בכניסתם לוועידה, הם מאשרים את האמור, ואת/ה תהיה אחראי לכל טענה/דרישה/תביעה מצדם בעניין.
 • על הרישום לוועידה לא יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 על תקנותיו.
 • כניסה לוועידה מותנית בהצגת תעודת מתחסן/מחלים בתוקף או בהצגת בדיקת קורונה שלילית שבוצעה עד 48 שעות לפי הכניסה למלון. תתבצע בדיקת חום בכניסה למלון. ההתנהלות בתוך המלון תהא בהתאם להנחיות משרד הבריאות במועד הוועידה ובכלל זה בהתאם לתו הסגול/ ירוק.
 • במקרה שלא ניתן יהיה לקיים את הוועידה בשל הוראות משרד הבריאות עקב מגיפת הקורונה, תידחה הוועידה למועד חלופי כפי שימסור על כך מרכז הבניה הישראלי.