אילנית מלכיאור -

נשואה ואם לשניים, בעלת תואר שני ביחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. אילנית אחראית על הפיתוח והשיווק התיירותי של העיר ירושלים בארץ ובחו"ל מאז שנת 2009. בשנה האחרונה יזמה והקימה את לשכת הכנסים ירושלים יחידה מסוגה בארץ. בעבר שימשה כמנהלת בעמותת Start Up Jerusalem, עמותה אשר הייתה אמונה על התפתחותה הכלכלית של ירושלים.

נשואה ואם לשניים, בעלת תואר שני ביחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

אילנית אחראית על הפיתוח והשיווק התיירותי של העיר ירושלים בארץ ובחו"ל מאז שנת 2009. בשנה האחרונה יזמה והקימה את לשכת הכנסים ירושלים יחידה מסוגה בארץ. בעבר שימשה כמנהלת בעמותת Start Up Jerusalem, עמותה אשר הייתה אמונה על התפתחותה הכלכלית של ירושלים.