חיים אביטן -

יו"ר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית