עינת גנון -

מנהלת אגף התחדשות עירונית במשרד הבינוי