גורי נדלר -

מנהל אגף בכיר תכנון הרשות להתחדשות עירונית