ישי בן אלי -

סגן בכיר לחשב הכללי – מנהל חטיבת מקרקעין ופנים