לירן עובדיה -

סמנכ"ל מנהל חטיבת הנדל"ן והמוצרים הבנקאיים, בנק ירושלים